آموزش خرابی پیشرونده در SAP2000

آموزش خرابی پیشرونده در SAP2000

“گسیختگی‌پیشرونده Progressive collapse  “را به صورت گسترش خرابی موضعی اولیه‌ ناشی‌از‌” بارهای‌غیر‌عادی  Abnormal loads  “‌ از عضوی به عضو دیگر که‌‌سرانجام ‌به گسیختگی تمام سازه یا قسمت بزرگی از آن می انجامد،‌تعریف می کنند. یعنی سیستم در رسیدن به شرایط تعادل استاتیکی جدید ناتوان باشد.

این پروژه به مدلسازی، تحلیل و طراحی یک پارکینگ طبقاتی با پلان دایره ای و تحلیل خرابی پشرونده در آن می پردازد.

برای دانشجویانی که قصد آشنایی اولیه با نحوه انجام تحلیل خرابی پیش رونده در SAP2000 یا Etabs را دارند بسیار مفید می تواند باشد. همچنین یک راهنمای سریع در انجام پروژه های دانشجویی، پایان نامه ها و مقالات می باشد.

به همراه فایل SAP2000 یک دفترچه و گزارش کامل از تمام مراحل انجام کار وجود دارد.

 


هزینه فایل: ۸۵۰ هزار تومان

جهت خریداری فایل به شماره تماس ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰ در واتساپ پیام دهید.

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: