اتصال فلنجی

اتصال فلنجی

وقوع زلزله ی نورث ریج در سال ۱۹۹۴ و گستردگی آسیب دیدگی در اتصال های خمشی فولادی درخلال آن، سبب شروع تحقیقات وسیعی در خصوص نحوه ی عملکرد و رفتار این اتصال ها شد. این مطالعات با هدف شناسایی نواقص در پیکربندی موجود و ارائه ی جزئیات جدید برای بالا رفتن کیفیت اتصال و برخورداری آن از رفتار شکل پذیر با توجه به تفکر موجود در این زمینه صورت گرفت. ایده ی اصلی شکل گیری تمامی پیکربندی ها و جزئیات جدید، حفاظت از ناحیه ی اتصال تیر به ستون به منظور استفاده از حداکثر شکل پذیری تیر برای جذب نیرو های جانبی می باشد

اتصال گیردار فلنجی

از جمله اتصالات گیردار، اتصال فلنجی، می باشد . در این اتصال دو قطعه توسط فلنج به همدیگرمتصل می شوند منظور از فلنج، پلیتی است که سوراخ کاری شده و ارتفاع آن از ارتفاع تیر بیشتر است .

اتصالات گیردار تیر به ستون شامل آن دسته از اتصالاتی می شوند که قابلیت انتقال لنگر بین تیر و ستون را دارا می باشند.از جمله اتصالات گیردار اتصال فلنجی می باشد. در این اتصال دو قطعه توسط فلنج به همدیگر متصل می شوند منظور از فلنج پلیتی است که سوراخ کاری شده و ارتفاع ان از ارتفاع تیر بیشتر است.

اتصالات از پیش تایید شده
اتصال فلنجی ۴ پیچ و ۸ پیچ

اتصال فلنجی یک نمونه از اتصالات گیردار از پیش تایید شده مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشد.
دو نوع اتصال فلنجی تیر به ستون با نام های چهارپیچه و هشت پیچه وجود دارد.
اتصال چهارپیچه برای مقادیر کم لنگر و اتصال هشت پیچه برای مقادیر بزرگ لنگر خمشی مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصال سر تیر به ورق باید با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل در بالها و جوش گوشه دو طرفه به صورت تمام مقاومت انجام شود. استفاده از ورق تقویتی در بال قابل توصیه است. در این نوع اتصال پیچ ها باید از نوع پرمقاومت بوده و کاملا سفت شوند. پیچ ها باید تحت اثر همزمان نیروی برشی و لنگر خمشی کنترل شوند. ورق سر ارجح است از فولاد ST37باشد. تحت اثر زلزله ممکن است حالت لنگر معکوس در اتصال به وجود آید که اتصال باید برای آن کنترل گردد. فاصله قائم پیچ از هم نیز نباید از سه برابر قطر اسمی تجاوز نماید که مقدار توصیه شده برای این فاصله ۷۵میلی متر است.

 

در این نوع اتصال ابتدا بال و جان تیر با یک ورق به وسیله جوش به هم متصل نموده سپس به توسط پیچ این ورق به بال ستون اتصال پیدا می کند . این نوع اتصال مقاوت بسیار بالایی در برابر بار زلزله دارد و شکل پذیری مناسبی را در بر دارد ولی نیاز به نیروی متخصص و هزینه اجرایی بالایی را در بر دارد .

* در این اتصال دو قطعه توسط فلنج به همدیگر متصل می شوند منظور از فلنج پلیتی است که سوراخ کاری شده و ارتفاع ان از ارتفاع تیر بیشتر است .
دو نوع اتصال فلنجی تیر به ستون با نام های چهارپیچه و هشت پیچه وجود دارد.اتصال چهارپیچه برای مقادیر کم لنگر و اتصال هشت پیچه برای مقادیر بزرگ لنگر خمشی مورد استفاده قرار می گیرد.

محدوده تشکیل مفصل پلاستیک تقریبا بین محل اتصال پیچ ها تا فاصله ای به اندازه ارتفاع تیر از بر ستون.

 

اتصالات فلنجی در تیرهای مرتفع : در اتصال تیرهای با ارتفاع زیاد (تیرهای عمیق) به ستونها (مثلا در قابهای شیب دار سوله ) اغلب از اتصالات فلنجی استفاده می شود. با توجه به تعداد پیچ ها و ارتفاع قابل توجه ورق فلنج، استفاده از روابط مقاومت مصالح برای طراحی قابل قبول است. 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: