اتمام طراحی سوله در شهرک شکوهیه قم

اتمام طراحی سوله در شهرک شکوهیه قم

پروژه ی طراحی سوله با نرم افزار SAP14 و SAFEتکمیل و تحویل داده شد.

این سوله قرار است در شهرک شکوهیه قم احداث شود.

از چالش های این پروژه وجود بار زنده ی بسیار بزرگ و بیش از حد ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمربع در تراز های نیم طبقه بود که باعث می شود مقاطع سنگین شوند ولی در این حال سعی شد تا اقتصادی ترین طراحی صورت گیرد.

این سوله مطابق با مبحث دهم و ششم مقررات ملی ساختمان، استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ششم تحلیل و طراحی شد.

دهانه ی این سوله  ۲۰ متر بوده و در فواصل ۶٫۵ متری به شکلی نامنظم تکرار می شد. طول کل سوله ۱۳۰ متر می باشد.

قسمت های انتهایی سوله دارای تاج ۱۲ متری و قسمت های میانی دارای تاج ۱۰ متری می باشد.

 

جهت سفارش پروژه طراحی سوله یا تدریس آموزش طراحی سوله در نرم افزار سپ می توانید با اینجانب تماس برقرار کنید:
۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: