ارتباط با ما

مهندس علیرضا خویه

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزاری و غیر نرم افزاری در در محل

عنوان دوره ها:

دوره ی Etabs مقدماتی

دوره ی Etabs پشرفته

دوره ی SAP2000

دوره ی مدلسازی، تحلیل و طراحی سوله

 

شماره تماس مستقیم: 09382904800