افزایش سرعت تحلیل در Etabs و SAFE

افزایش سرعت تحلیل در Etabs و SAFE

تحلیل وطراحی سازه های بلندمرتبه و پیچیده در Etabs نسخه های جدید، بسیار زمان بر بوده و همواره پیشنهاد شده که این گونه سازه ها را در Etabs9.7.4 تحلیل و طراحی شود. ولی در این مطلب قصد داریم تا روشی بسیار مفید و کاربردی را جهت افزایش سرعت تحلیل در Etabs نسخه های جدید معرفی کنید:

مطلب زیر برگرفته از کانال costbook می باشد:


:small_red_triangle:در نرم افزارهای ویرایش جدید نرم افزارهای ETABS و SAFE گزینه ای در اختیار کاربر قرار داده شده است که می تواند در سرعت تحلیل سازه ها نقش بسزایی داشته باشد. در سازه های با حجم بالا روند سعی و خطا و تحلیل و طراحی مجدد سازه بسیار حائز اهمیت است و زمان سپری شده در هر سیکل این فرآیند قطعا بسیار مهم خواهد بود.

:small_red_triangle:در نرم افزار ETABS و SAFE ویرایش های جدید قابلیت بسیار خوبی قرار داده شده است که بتوان با کمک آنها سرعت تحلیل سازه را به صورت قابل توجه افزایش داد. در شکل زیر پنجره مربوط به این بخش از نرم افزار قرار داده شده است. گزینه هایی که در این بخش وجود دارند و قابلیت هرکدام به شرح زیر است:

:heavy_check_mark:Standar‏d Solver:‏
این گزینه دارای کمترین سرعت در تحلیل و بیشترین دقت در بررسی ناپایداری و ارائه گزارش دقیق از ناپایداری عضو یا اعضا می باشد. استفاده از این گزینه برای بررسی پایداری و ناپایداری کل و یا جزئی از سازه فقط برای یکبار تحلیل سازه پیشنهاد می شود چراکه زمان آنالیز را بیشتر می کند. این حلگر سرعت به مراتب کمتری بین دو گزینه دیگر خواهد داشت و فقط برای بررسی پایداری سازه مناسب می باشد.
:heavy_check_mark:Advanced Solver:
این گزینه که به صورت پیش فرض نیز انتخاب شده است، دارای حلگر با سرعت بیشتر از گزینه قبل و کمتر از گزینه بعدی می باشد. این گزینه نیز قادر به بررسی ناپایداری کلی و جزئی سازه خواهد بود اما با دقت گزینه قبلی نمی باشد. برای سازه های معمولی پیشنهاد به استفاده از این گزینه می شود.

:heavy_check_mark:Multi-Threaded Solver:
پرسرعت ترین حلگر در نرم افزار ETABS و SAFE این گزینه خواهد بود که سرعت تحلیل سازه با استفاده از این گزینه چندین برابر دو گزینه قبل خواهد بود. استفاده از این گزینه به شرطی مناسب می باشد که مهندس محاسب از عدم ناپایداری سازه اطمینان کامل داشته باشد، چراکه در صورت انتخاب این گزینه نرم افزار گزارشی برای ناپایداری سازه ارائه نخواهد داد. استفاده از این گزینه برای سازه های با حجم بالا بسیار مناسب است. همچنین در دال ها و فونداسیون ها که تحلیل غیر خطی ترک خوردگی دال و حذف تنش های کششی زیر پی زمان بسیار زیادی می برند استفاده از این گزینه می تواند در کاهش روند فرآیند تحلیل و طراحی بسیار مفید باشد.

:small_red_triangle:مسیر دسترسی به این گزینه در نرم افزار ETABS و SAFE به شرح زیر است:
ETABS=> Analyze=> Advanced SapFire Options
SAFE=> Run=> Advanced SapFire Options

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: