الزامات سقف وافل

الزامات سقف وافل
سقف وافل (دال مشبک یا دال با تیرچه دوطرفه)
:white_check_mark:در دهانه های بزرگ یکی از معیارهای اصلی کنترل تغییر شکل می باشد. این موضوع افزایش ضخامت دال را سبب خواهد شد. با توجه به وجود لنگر مثبت در دوسط دهانه ها، مقدار قابل توجهی از ضخامت دال بتنی تحت کشش قرار می گیرد؛ حال آنکه بتن تحت کشش در میانه دهانه از نظر سازه ای کارایی نداشته و از سوی دیگر افزایش وزن و افزایش مصرف مصالح را سبب خواهد شد. یکی از راه حل های مناسب برای کم کردن وزن و بتن مصرفی، استفاده از یک دال نازک با برآمدگی هایی در دو جهت متعامد (جهت کنترل تغییر شکل ها در دهانه های بزرگ) می باشد. این دال ها با عنوان دال مشبک و یا همان سقف وافل شناخته می شوند.
:white_check_mark:قالب بندی این نوع دال ها، توسط قالب های فلزی و یا فایبرگلاس به شکل مشبک انجام می گیرد.
:white_check_mark:در این نوع دال ها، در محدوده اطراف ستون ها ضخامت دال بصورت کامل و توپر اجرا می شود.
:white_check_mark:این نوع سقف ها، برای کف های با دهانه های ۷ تا ۱۲ متر انتخاب مناسبی می باشد و نسبت به سقف های مجوف (نظیر یوبوت، کوبیاکس و …) ارجحیت دارد.

این نوع دال ها معمولا به دو صورت اجرا می شوند:
۱-استفاده از تیر در هر دو راستای اصلی سازه: وجود تیرها سبب انتقال بهتر بارهای ثقلی خواهد شد و همچنین در این حالت وظیفه انتقال بارهای جانبی از دال ها سلب خواهد شد.
۲-عدم استفاده از تیر: در این حالت در نزدیک ستون ها به جهت انتقال بارهای برشی از دال توپر استفاده می شود.
تعریف دال_مشبک مطابق پیشنویس_مبحث_نهم
الزامات دال_مشبک مطابق پیشنویس_مبحث_نهم
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: