انجام مقاوم سازی و بهسازی ساختمان

مهندس علیرضا خویه

کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش زلزله

انجام پروژه های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های فولادی و بتنی

شماره تماس: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

بهسازی و مقاوم سازی ساختمان های فولادی و بتنی ساختمان ضد زلزله

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: