اکسل بارگذاری انواع سقف ها و دیوارها

اکسل بارگذاری انواع سقف ها و دیوارها

فایل اکسل بار مرده انواع سقف ها (کامپوزیت، تیرچه بلوک و کرمیت ) و دیوار ها بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

این فایل توسط نظام مهندسی استان همدان تهیه و انتشار یافته است.

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: