اکسل محاسبه خاموت برای تیر و ستون

اکسل محاسبه خاموت برای تیر و ستون
اکسل محاسبه خاموت برای تیر و ستون

اکسل محاسبه خاموت برای تیر و ستون

در این فایل اکسل با استفاده از خروجی های Etabs می توانید قطر خاموت و فواصل آن را سریعا محاسبه کنید.
یکی از ویژگی های بسیار خوب این اکسل کنترل ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می باشد و اعدادی که گزارش می کند همگی با کنترل این ضوابط هستند.

طراحی خاموت ستون [CivilExcel.blog.ir].xlsx

  •  طراحی خاموت ستون [CivilExcel.blog.ir].xlsx
  •  ۱۸٫۸ کیلوبایت

فرمول فواصل خاموت ها

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: