باد جهشی ( تفسیر مبحث ۶ )

باد جهشی ( تفسیر مبحث ۶ )

افزایش سریع در سرعت باد را تند باد یا اثر جهشی باد (Gust effect) می گویند. ساختمان‌های بلند در مقابل تندبادهایی که در مدت زمانی تقریباً به طول سه ثانیه امتداد می‌یابند، حساس می‌باشند. بنابراین سرعت تندترین‌باد که در مدت زمان ۳۰ الی ۶۰ ثانیه میانگین گیری شده است، بعنوان معیار طراحی در ساختمان‌های بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد و بایستی از سرعت تند باد به جای سرعت میانگین، در محاسبه بارهای حاصل از نیروی باد مورد استفاده قرار داد.

سرعت تندباد می‌تواند با ضرب کردن یک ضریبی بنام ضریب تند باد (Gust effect factor) در سرعت میانگین باد، حاصل شود. همه ساختمان‌ها بطور یکسان در مقابل تندبادها، حساس نمی‌باشند در کل، ساختمان‌هایی که دارای انعطاف پذیری بیشتر می‌باشند، دارای حساسیت بیشتری در مقابل تندبادها هستند و هر چقدر انعطاف پذیری سازه، افزایش یابد، به حساسیت آنها در مقابل تندبادها نیز افزوده می‌گردد. تنها راهی که برای بدست آوردن ضریب تندباد (همچنین برای بدست آوردن ضریب پاسخ تند باد) بکار می‌رود و از دقت بالایی نیز برخوردار است استفاده از تونل باد می‌باشد. بسیاری از آئین نامه‌ها معمولاً از یک دوره تناوب ۵ دقیقه‌ای برای بدست آوردن سرعت تند باد که معیار طراحی قرار می‌گیرد، مورد استفاده قرار می‌دهند بدین معنی که سرعت متوسط را در آن دوره تناوب ۵ دقیقه‌ای که خود آن یک متغیر تصادفی است به دست می‌آورند.
ساختمان کوتاه مرتبه: سازه‌ای که ارتفاع مبنای آن کمتر از ۲۰ متر و یا نسبت ارتفاع به عرض آن کمتر از ۰٫۵ باشد.

منبع: @AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: