بارگذاری مثلثی روی صفحات

 برای اعمال بار با توزیع غیر یکنواخت بر سطوح در برنامه ETABS می‌توان از ترفندها مختلفی استفاده نمود. معمولا از این توزیع غیر یکنواخت برای اعمال بارهای جانبی خاک استفاده می‌شود. یک راه اولیه و ساده این است که دیوار را در ارتفاع مشبندی نموده و به هر قطعه از مش آن متوسط بار گسترده در مرکز آن مش اعمال شود.

 

این روش یک روش ساده و تقریبی بوده که دقت آن به تعداد مش‌ها بستگی دارد. روش دوم که بصورت دقیق می‌باشد، برای این منظور بعد از انتخاب دیوار باید از مسیر Assign menu > Shell Loads > Non-uniform اقدام نمایید.البته بایستی قبلا باری که می‌خواهید به دیوار اختصاص دهید را از مسیر Define menu > Load Pattern ساخته باشید.

 

در کادر نشان داده شده گزینه Direction جهت اعمال بار را مشخص می‌کند. در بخش Non-uniform Load می‌توان الگوی بارگذاری غیر یکنواخت را تعیین نمود. در این بخش x، y و z بر حسب سیستم مختصات کلی بیان می‌شوند. مقدار A بیانگر بزرگی مقدار نیرو بر واحد طول موازی با محور X است. مقدار B بیانگر بزرگی مقدار نیرو بر واحد طول موازی با محور Y است. مقدار C بیانگر بزرگی مقدار نیرو بر واحد طول موازی با محور Z است.

 

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: