بار جرثقیل در سوله

بار جرثقیل در سوله

نحوه اعمال بار جرثقیل در بند ۶-۵-۹ مبحث ششم ذکر شده است. برای اعمال بار جرثقیل حالت‌های مختلفی باید در برنامه SAP2000 برای اعمال آن بصورت بار زنده ایجاد نمایید. بسته به شرایط و نحوه عملکرد جرثقیل این بارها می‌توانند متفاوت باشند. ولی بصورت کلی یک حالت بار برای حالتی که کل جرثقیل به سمت چپ رفته (۱۰۰% وزن ارابه + بار) به تکیه‌گاه سمت چپ اعمال می‌شود و یک حالت بار دیگر در حالتی که جرثقیل به سمت راست رفته (۱۰۰% وزن ارابه + بار) به تکیه‌گاه سمت راست اعمال می‌شود، در نظر گرفته شود. در هر یک از دو حالت، طبق بند ۶-۵-۹-۴ بار جانبی مربوط به ترمز نیز به همراه وزن ارابه و بار بصورت درصدی از وزن (۲۰%) بصورت جانبی و در امتداد عمود بر محور تیر زیرسری به آن اعمال شود.

 

آموزش محاسبات سوله

 

فایل آموزشی طراحی سوله در SAP2000

 

 

دانلود فایل های کمکی برای طراحی سوله

 

 

پروژه دانشجویی طراحی سوله در SAP2000 درس فولاد پیشرفته

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: