بند ۳-۳-۵-۹ ( ترکیب سیستم ها در ارتفاع )

بند ۳-۳-۵-۹ ( ترکیب سیستم ها در ارتفاع )

ترکیب سیستم‌ها در ارتفاع در آیین‌نامه گفته شده و نمی‌توان محدودیت فراقانونی برای طراح ایجاد نمود. لیکن بایستی به برخی از ملاحظات و الزامات این بند توجه شود. مثلا آیین‌نامه ASCE7-10 برای حالتی که در بند ۳-۳-۵-۹-۱ (حالتی که ضریب رفتار قسمت پایینی کمتر از قسمت بالایی باشد) و در حالتی که در بخش بالایی قاب خمشی با شکل‌پذیری زیاد استفاده شده و بخش پایینی مثلا مهاربندی شده باشد، که در واقع سختی پایین نسبتاً زیادتر است، در برخی طبقه ‌بندی‌های لرزه‌ای (طبقه‌بندی‌های D به بالا) محدودیت‌هایی را قرار داده و عملا اجازه استفاده از روش ترکیب سیستم‌ها در ارتفاع را نمی‌دهد.

ASCE7-10
۱۲٫۲٫۵٫۵ Special Moment Frames in Structures Assigned to Seismic Design Categories D through F
For structures assigned to Seismic Design Categories D, E, or F, a special moment frame that is used but not required by Table 12.2-1 shall not be discontinued and supported by a more rigid system with a lower response modification coefficient, R, unless the requirements of Sections 12.3.3.2 and 12.3.3.4 are met. Where a special moment frame is required by Table 12.2-1, the frame shall be continuous to the base.

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: