تبدیل فایل SAP2000 به Etabs

 برای انتقال فایل‌های ETABS به SAP2000 یا برعکس بایستی به چند نکته توجه داشت:
* هر دو ETABS 2016 و SAP2000 v19 بایستی بطور همزمان در یک سیستم نصب شده باشند.
* برای این منظور سعی کنید همیشه از آخرین محصولات CSI استفاده نمایید تا باگ‌های برنامه حداقل باشد.
* روند کار برای هر دو نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی برنامه یکسان است.

۱- قبل از هر چیز باید برنامه ConnectSAP2000v19andETABS2016 را از سایت CSI با لینک‌های زیر دانلود کنید:
برای دانلود برنامه تبدیلگر SAP200 vr 19 و ETABS 2016 از لینک زیر استفاده نمایید:
https://wiki.csiamerica.com/download/attachments/15074050/ConnectSAP2000v19andETABS2016Launch.exe?version=1&modificationDate=1492023082872&api=v2

برای دانلود برنامه تبدیلگر SAP200 vr 18 و ETABS 2016 از لینک زیر استفاده نمایید:
https://wiki.csiamerica.com/download/attachments/15074050/ConnectSAP2000v18andETABS2016Launch.exe?version=1&modificationDate=1492037574555&api=v2

برای دانلود برنامه تبدیلگر SAP200 vr 18 و ETABS 2015 از لینک زیر استفاده نمایید:
https://wiki.csiamerica.com/download/attachments/15074050/ConnectSAP2000v18andETABS2015Launch.exe?version=1&modificationDate=1457126434199&api=v2

برای دانلود برنامه تبدیلگر SAP200 vr 17 و ETABS 2015 از لینک زیر استفاده نمایید:
https://wiki.csiamerica.com/download/attachments/15074050/ConnectSAP2000v17andETABS2015Installer.EXE?version=1&modificationDate=1441919410528&api=v2

۲- بعد از اجرای برنامه برای یکی از دو گزینه SAP2000 to ETABS یا ETABS to SAP2000 را انتخاب نمایید. برای انتقال فایل‌های SAP2000 به ETABS گزینه اول و برای انتقال فایل‌های ETABS به SAP گزینه دوم انتخاب می‌شود.

۳- بعد از اجرا یکی از دستورات فوق پنجره Open File ظاهر شده و بایستی در ابتداد مسیر هر دو برنامه ETABS و SAP2000 نصب شده بر روی سیستم داده شده و فایل‌های اصلی اجرای این دو برنامه مشخص شوند. در نهایت فایلی که می‌خواهید آن را تبدیل کنید را انتخاب نموده تا در برنامه مورد نظرتان باز شود!

❗️با استفاده از این روش قادر به انتقال داده‌های زیر هستید:
– مصالح
– مقاطع قاب‌ها
– الگوهای بارگذاری
– مختصات نقاط
– ارتباط بین موضوعات مدلسازی شده
– نقاط و بارهای گره‌ای
– اختصاص‌های داده شده به قاب‌ها

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: