تدریس خصوصی ETABS و SAP2000

علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2000-Safe
آموزش و تدریس ایتبز Etabs – تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: