تدریس خصوصی Etabs , Safe

آموزش خصوصی ایتبس و سیف

تحلیل و طراحی ساختمان فولادی (قاب خمشی فولادی، مهاربندی همگرا، مهاربندی واگرا، دیوار برشی فولادی و دیوار برشی بتنی) توسط نرم افزار Etabs

تحلیل و طراحی ساختمان بتنی (قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی) توسط نرم افزار Etabs

اصول و مبانی طراحی لرزه ای سازه ها

آموزش تحلیل و طراحی دال و فونداسیون سازه توسط Safe

آموزش پیشرفته ی Etabs (تحلیل تاریخچه زمانی Time  History ، تحلیل پوش آور و….)

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: