تدریس خصوصی ETABS

مدرس: 

علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2000-Safe
آموزش و تدریس ایتبز Etabs – تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی

سرفصل های دوره ی Etabs پیشرفته:

 تشریح بارگذاری ساختمان – گرانشی و لرزه ای

 تحلیل ساختمان ها

 نحوه خواندن نتایج و کنترل آن ها با آیین نامه

 طراحی لرزه ای  ساختمان های بتن آرمه

 طراحی دیوار برشی

 طراحی لرزه ای سازه های فولادی و تشریح  بندهای مربوطه در آیین نامه

طراحی اتصالات و کنترل دستی محاسبات

 طراحی سقف کامپوزیت و تشریح بندهای مربوطه

آنالیز دینامیکی غیرخطی (پوش آور) – آنالیر ظیفی خطی و غیرخطی

آنالیز تاریخچه زمانی (Time History )- مقیاس کردن رکورد های زلزله

مدرس: علیرضا خویه

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: