تدریس سازه های فولادی و سازه های بتن آرمه

تدریس سازه های فولادی و سازه های بتن آرمه – کارشناسی مهندسی عمران

علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مدرس دروس تخصصی مهندسی عمران- استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه، فولاد و بتن
مدرس دوره های تخصصی SAP2000
مدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2000-Safe
آموزش و تدریس ایتبز Etabs – تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی
آموزش و تدریس SAP2000- تحلیل تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی – تحلیل پوش آور – تحلیل طیفی خطی و غیرخطی

تدریس فولاد و بتن آرمه

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: