تدریس نرم افزار و دروس مهندسی عمران

آموزش خصوصی دروس مهندسی عمران
   استاتیک – مقاومت مصالح – تحلیل سازه ۱ و ۲ – فولاد ۱ و ۲ – بتن ۱ و ۲ – اصول مهندسی زلزله – طراحی لرزه ای – مبحث ۹ و ۱۰
آموزش خصوصی نرم افزار های مهندسی عمران
  etabs – sap2000 – Autocad – Safe – CSI Bridge – Tekla Structure – 3Ds Max Vray


مدرس : علیرضا خویه
کارشنارسی ارشد مهندسی عمران – زلزله
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


تماس : ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰
khooyeh@live.com
instagram.com/etabs_education/

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: