تفسیر استاندارد ۲۸۰۰

تفسیر استاندارد ۲۸۰۰

تفسیر استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم – دکتر حمیدکاظمی

 

فهرست مطالب:

تاریخچه آیین نامه ها درایران
روشهای طرح سازه ها در برابر زلزله

زلزله مبنای طراحی چه زلزله ایست؟
بررسی سیستم های سازه ای
نحوه ی تشریح اعمال تغییر مکان های ثانویه P-delta در ایتبس

ضریب نامعینی سازه،ρ چیست و چگونه اعمال می شود

اعمال ضریب نامعینی درEtabs،برای بتن و فولاد
توضیح زلزله ی بهره برداری
تنظیم گزینه های طراحی در Etabs

ساخت ترکیبات بارگذاری مطابق با مبحث نهم و دهم
بررسی ضوابط ویرایش چهارم
مقایسه ضوابط۲۸۰۰باASCE7
نکات اجرایی،عملیاتی درمحاسبات
نحوهاعمال برخی ضوابط درنرم افزار

 

  •  دوره آموزشی استاندارد ۲۸۰۰ و تشریح ضوابط آن
  •  Interpretation of Standard 2800.zip
  •  ۱۱ مگابایت
  • تعداد اسلایدها:۸۵
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: