تفسیر بند ۹-۲۳-۳-۱-۲-۳ مبحث نهم

تفسیر بند ۹-۲۳-۳-۱-۲-۳ مبحث نهم

در ساختمان‌های با قاب خمشی متوسط، یک پنجم میلگرد موجود در مقطع تکیه‌گاه‌ها، هر انتها که میلگرد بیشتری دارد، درتمام طول تیر و در بالا و پایین آن به کار رود. این مورد در شکل زیر نشان داده شده است. در تیر بتنی نشان داده شده در شکل زیر، لنگرهای مقاومت مثبت و منفی انتهای تیر با علامت + و – و همچنین لنگرهای سمت چپ و راست با اندیس l و r نشان داده شده است. حال در تمام طول تیر بین دو گره ابتدا و انتها، بایستی حداقل یک پنجم حداکثر لنگرهای مقاوم ابتدا و انتها تامین شده باشد.

 

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: