تیرچه ریزی در سقف‌های تیرچه بلوک

تیرچه ریزی در سقف‌های تیرچه بلوک

برای جهت تیرچه ریزی در سقف‌های تیرچه بلوک به چند نکته توجه شود: ۱- نکات اجرایی ۲- حداکثر طول محاسباتی
– در حالتی که چشمه‌های باربر کف مربعی باشند، بهترین حالت بصورت شطرنجی است تا تمام تیرها در باربری سهیم شوند.
– در حالتی که چشمه باربر مستطیلی باشند، در صورتی که طول دهانه بزرگتر از ۷٫۲ بیشتر نشود (برای دهانه‌های بیشتر در صورت کنترل و استفاده از بلوک‌های با عمق ۳۰ ممکن است بتوان جواب گرفت) بهتر است، جهت تیرچه ریزی در امتداد طول بیشتر باشد. در این حالت تیرچه‌ها روی تیر اصلی کوتاه‌تر قرار گرفته و از طرفی تعداد تیرچه‌های مورد استفاده کمتر می‌شود. در صورتی که دهانه تیرچه بیشتر می‌شود، بهتر است در امتداد دهانه کوتاه‌تر تیرچه‌ها قرار گیرد.
– در صورتی که یکی از اضلاع چشمه باربر کف کج باشد و با هم زاویه ۹۰ درجه ایجاد نکنند، بهتر است، برای حفظ راحتی در حین اجرا، تیرچه‌ها بر روی ضلع کج قرار نگیرند. زیرا در این حالت هر یک از تیرچه‌ها دارای طول متفاوتی خواهد بود.
– اگر در ضلعی از چشمه باربر کف، دیوار برشی واقع شده، قرار دادن تیرچه‌ها بر روی دیوار، سبب سهولت انتقال بار زلزله دیافراگم به دیوار خواهد شد.
– اگر طول هر یک از ضلع‌ها بشکلی باشد، که طول میلگرد استفاده شده در آن مضربی از ۱۲ شود (مثلا دهانه ۶ متری) در اینصورت پرت مصالح به حداقل کاهش پیدا خواهد نمود. البته این مورد برای تیرچه‌های دستی مهم بوده و برای تیرچه‌های صنعتی اهمیتی ندارد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: