تیپ خاک مناطق مختلف تهران

تیپ خاک مناطق مختلف تهران

طبقه بندی نوع زمین شهر تهران طبق استاندارد ۲۸۰۰ بر اساس گزارش نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر تهران

تیپ خاک مناطق مختلف تهران

تیپ (نوع) زمین در مناطق مختلف شهر تهران

▪️طبق آئین‌نامه‌های طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، تیپ خاک برمبنای میانگین سرعت موج برشی زلزله تخمین زده شده در آزمایش نفوذ استاندارد تا عمق ۳۰ متری از سطح زمین تعیین می‌شود که در چهار گروه دسته‌بندی می‌شود:

➖تیپ یک (بسیار خوب): در رده خاک‌های درشت‌دانه متراکم بسیار سخت و سنگ (در بخش‌هایی از منطقه نیاوران، ازگل، گیشا و امیرآباد و در محدوده خیابان شریعتی، یخچال)

➖تیپ دو (خوب): در رده خاک‌های درشت‌دانه به همراه مقادیری ریزدانه رسی (در اغلب بخش‌های مناطق ۱ تا ۸ و قسمت‌هایی از مناطق ۹ تا ۱۵ و همچنین در مناطق ۲۱ و ۲۲)

➖تیپ سه (متوسط): در رده خاک‌های ریزدانه رسی به همراه درشت‌دانه (در بخش‌هایی از مناطق ۹ تا ۱۵ و منطقه ۲۱)

➖تیپ چهار (ضعیف): در رده خاک‌های ریزدانه رسی خالص (در غالب مناطق ۱۶ تا ۲۰ شامل یافت‌آباد، خاوران، افسریه، میدان جهاد، قلعه مرغی و آیت اله سعیدی و …)

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: