جزوه تصویری ETABS-2015 بر اساس یرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰

جزوه تصویری ETABS-2015 بر اساس یرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰

جزوه تصویری ETABS-2013 بر اساس ویرایش جدید مباحث ۶، ۹، ۱۰ و پیش نویس ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰

جزوه جهت تدریس سر کلاس تهیه شده است و بنابراین توضیحات آن کافی نمی باشد و مطالعه آن تنها برای افرادی توصیه می شود که اطلاعات اولیه در رابطه با طراحی با نرم افزار ETABS را دارند و قصد آشنایی با ورژن ۲۰۱۳ نرم افزار و نیز مباحث جدید را دارند.
جزوه شامل دو قسمت می باشد: (ETABS 1 و ETABS 2)
نوسنده: دکتر حسین زاده اصل

دانلود ETABS-1 

دانلود ETABS-2

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: