خطای unable calculate interaction diagram for section در Etabs

در ارتباط با این خطا، به دو نکته توجه کنید:
۱- نام فایل یا مسیر نگهداری آن در پوشه‌ها را با نامی فارسی ذخیره نکنید.
۲- این خطا معمولا به سبب حذف آرماتورهای پیش فرض برنامه ایجاد می‌شود. در ETABS 9.7.4 از مسیر Options menu > Preferences > Reinforcement Bar Sizes اقدام نموده و روی دکمه Reset to Default کلیک نمایید تا آرماتورهای پیش‌فرض حذف شده قرار داده شوند.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: