خطای Unable to complete operation Show Tables

برای حل پیغام Unable to complete operation Show Tables

به پوشه ی C:\Windows بروید و در قسمت Search تایپ کنید*.tb2 تا همه ی فایل هایی که این پسوند را دارند یافت شوند.

اگر فایلی یافت شد، آن فایل را حذف کنید

حالا Etabs را مجدد اجرا کنید و از مسیر Options > Reset Toolbars را انتخاب کنید.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: