خیز منفی (پیش خیز تیر ها)

خیز منفی (پیش خیز تیر ها)

نکات مهم اجرایی و طراحی در پیش‌خیز؟

ایجاد پیش‌خیز را می‌توان بصورت گرم یا سرد انجام داد. طبق AISC360-10 در صورت وجود پیش‌خیز مکان، جهت و مقدار آن باید در نقشه‌ها ذکر شود.

Where camber is used to achieve proper position and location of the structure, the magnitude, direction and location of camber shall be specified in the structural drawings.

 طبق ضوابط AISC360، استفاده از عملیات حرارتی برای ایجاد پیش‌خیز برای تیرها اجازه داده می‌شود، بشرطی که درجه حرارت از حدود ۶۰۰ درجه سلسیوس کمتر باشد.

Local application of heat or mechanical means is permitted to be used to introduce or correct camber, curvature and straightness. The temperature of heated areas shall not exceed 1,100 °F (593 °C) for ASTM A514/A514M and ASTM A852/A852M steel nor 1,200 °F (649 °C) for other steels.

استفاده از پیش‌خیز بصورت سرد توسط جک‌هایی که در سه نقطه از تیر اثر داده شده و یک کرنش ماندگاری در تیر ایجاد می‌نمایند، صورت می‌گیرد. در صورتی که میزان پیش‌خیز بیشتر از ۵ سانتیمتر باشد، ممکن است نیاز به تعداد بیشتری جک باشد. استفاده از روش پیش‌خیز سرد معمولا اقتصادی‌تر از عملیات حرارتی است.

در حالتی که از حرارت برای پیش‌خیز استفاده می‌شود، تیر بصورت معکوس بر روی زمین قرار گیرفته (بال پایین در بالا). بال بالایی (که در عمل بال پایینی خواهد شد) با حرارت منبسط شده و افزایش طول خواهد داشت

در صورتی که پیش‌خیز زیاد انجام شده باشد، ممکن است گل‌میخ‌های وسط دهانه از بتن بیرون بمانند و یا آنکه پوشش آنها تراز تمام شده سقف بالاتر قرار گیرد.

در صورتی که پیش‌خیز زیاد انجام شده باشد، ممکن است گل‌میخ‌های وسط دهانه از بتن بیرون بمانند و یا آنکه پوشش آنها تراز تمام شده سقف بالاتر قرار گیرد.

 

 مزایای پیش‌خیز:

۱- اگر تیر کامپوزیت پیش‌خیز داده شود و این پیش‌خیز به میزان خیز تیر در نظر گرفته شده باشد، بعد از بتن‌ریزی تیر مسطح شده و بتن روی تیر بصورت یکنواخت خواهد بود ولی در صورتی که پیش‌خیز داده نشود، تیر تحت اثر وزن بتن خیس مقداری خیز داده و ضخامت بتن در وسط تیر بیشتر از کناره‌ها خواهد بود (شکل زیر). این مورد ممکن است باعث افزایش وزن طبقه به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد شود.

۲- کاهش مقطع تیر.

 معایب:

۱- اجرا و هزینه بیشتر

۲- نیاز به دقت و مهارت بالا برای ایجاد پیش‌خیز.

۳- در صورتی که پیش‌خیز زیاد انجام شده باشد، ممکن است گل‌میخ‌های وسط دهانه از بتن بیرون بمانند و یا آنکه پوشش آنها تراز تمام شده سقف بالاتر قرار گیرد.

نکته: در صورت استفاده از شمع در زیر تیرها، نیازی به خیزمنفی نیست. روش دیگر برای عدم اجرای پیش‌خیز، استفاده از تیرهای کامپوزیت با مقطع سنگین‌تر جهت محدود نمودن خیز آنها است.

استفاده از پیش‌خیز برای تیرهای زیر انجام نمی‌شود:

۱- تیرهای گیردار قاب خمشی

۲- تیرهای کنسولی

۳- تیرهای جرثقیل

۴- تیرهایی که در زیر آنها مهاربند متصل شده است.

۵- تیرهای زیر ۶ متر

@AlirezaeiChannel

 

پیش خیز و خیز منفی
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: