دانلود فایل تحلیل تاریخچه زمانی TimeHistory در سپ SAP2000

 دانلود فایل تحلیل تاریخچه زمانی TimeHistory در سپ SAP2000

در این پروژه یک سازه که در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر مهاربندی می باشد در ۵ طبقه مدلسازی، بارگذاری ، تحلیل و طراحی می شود و سپس توسط شتابنگاشت های زلزله تحلیل غیرخطی تایم هیستوری Nonlinear TimeHistory صورت می پذیرد. پیش از انجام تحلیل تاریخچه زمانی ، رکوردهای زلزله مطابق با استاندارد ۲۸۰۰ به طیف طرح مقیاس می شوند.

در نهایت نتایج حاصل شده بایکدیگر مقایسه و نتیجه گیری می شود.

مزیت این فایل بسیار ارزشمند گزارش تصویری آن می باشد که می تواند راهنمای بسیار خوبی برای دانشجویان جهت انجام پروژه های دانشجویی و همچنین انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

 

 

 


هزینه فایل: ۸۵۰ هزار تومان

جهت خریداری فایل به شماره تماس ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰ در واتساپ پیام دهید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: