دانلود فیلم آموزشی CSiBridge

دانلود رایگان فیلم آموزشی CSiBridge 2013

برای دانلود روی لینکهای زیر کلیک کنید…

CSiBridge_-_01_Introductory_Tutorial.mp4۲۳-Jul-2013 17:43۵۲M 
CSiBridge_-_02_Navigating_the_Interface.mp4۲۳-Jul-2013 17:43۹٫۵M 
CSiBridge_-_03_Design_of_Steel_Girder_Bridges.mp4۰۶-Aug-2013 18:01۳۳M 
CSiBridge_-_04_Design_of_Precast_Concrete_Composite_Girder_Bridges.mp4۲۳-Jul-2013 17:44۴۰M 
CSiBridge_-_05_Design_of_Prestressed_Concrete_Box_Girders.mp4۲۳-Jul-2013 17:44۱۹M 
CSiBridge_-_06_Automated_Seismic_Design.mp4۲۳-Jul-2013 17:44۶۳M 
CSiBridge_-_07_Staged_Analysis.mp4۲۳-Jul-2013 17:43۵۵M 
CSiBridge_-_08_Dynamic_Vehicle_Loading.mp4۲۳-Jul-2013 17:43۱۷M 
CSiBridge_-_09_CSiLoadOptimizer.mp4۲۳-Jul-2013 17:43۲۵M 
CSiBridge_-_10_Load_Rating_Factors.mp4۲۳-Jul-2013 17:4

تدریس خصوصی SAP2000
تحلیل و طراحی ساختمان

  • انجام پروژه های sap2000

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: