دانلود فیلم های آموزشی Etabs

فیلم آموزش ETABS 2013 قسمت اول: مرور و معرفی کلی نرم افزار ETABS 2013 و المان های آن

فیلم آموزش ETABS 2013 قسمت دوم: طراحی ساختمان بتنی

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت سوم: طراحی ساختمان فولادی

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت چهارم: معرفی ابزارهای طراحی (Drawing Tools)

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت پنجم: معرفی و آموزش دستورات پنل

Select

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت ششم: وارد کردن اطلاعات و نقشه ها از اتوکد

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت هفتم: طراحی ستون های کامپوزیت

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت هشتم: مدل کردن دیوارها

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت نهم: طراحی بهینه دیوارهای برشی

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت دهم: طراحی اتصالات فولادی

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت یازدهم: برنامه ریزی ETABS با OAPI یا Open Application Programing Interface

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت دوازدهم: بارگذاری

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت سیزدهم: خروجی گرفتن

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت چهاردهم: فاکتورهای کمانش

فیلم آموزش ETABS ۲۰۱۳ قسمت پانزدهم: تحلیل و طراحی تاریخچه زمانی

 

قالب: AVI
حجم: هر قسمت به طور متوسط ۸۰ مگابایت

civil20.blogfa
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: