– دوره آموزش Etabs و Safe

– دوره آموزش Etabs و Safe

– مدت زمان هر جلسه : ۲ساعت

   – تعاریف

   – انواع روش های تحلیل

   – محاسبه ضریب زلزله طبق ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰

   – قاعده۳۰ -۱۰۰

   – قاعده ۲۵%

   – نکات اجرایی

   – محاسبات بارهای مرده و زنده

   – مدل سازی با etabs

   – انجام تنظیمات لرزه ای

   – ترسیم سازه

   – اعمال اثر p-Δ

   – تحلیل مدل

   – تنظیم پارامترها

   – ارمترهای طراحی

   – طراحی سازه

   – تحلیل نتایج طراحی

   – کنترل drift

 

 

   – مدل سازی پی در safe

   – تحلیل و طراحی پی

   – کنترل های آیین نامه ای پی

 

مدرس: مهندس علیرضا خویه

تماس : ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: