دیافراگم صلب یا نیمه صلب

دیافراگم صلب یا نیمه صلب

دیافراگم صلب یا نیمه صلب؟!

اختصاص دیافراگم صلب در هنگام طراحی سازه در Etabs به یک عادت برای مهندسی تبدیل شده است در حالی کهsmall_red_triangle:استفاده از دیافراگم صلب در نرم افزارهای طراحی سازه در بعضی مواقع نمی تواند صحیح باشد. برخی از همکاران این محدودیت را در آیین نامه های خارجی نظیر ASCE07 عنوان می کنند و با این استناد که در آیین نامه های داخلی در صورتی که همان ضابطه نسبت دلتای دیافراگم به دلتای طبقه کمتر از ۰٫۵ باشد، دیافراگم را صلب می گیرند. اما خود استاندارد ۲۸۰۰ نیز صریحا عنوان می کند که در پلان های کاملا منظم “”ممکن است”” دیافراگم صلب باشد. به عبارت ممکن است توجه کنید:exclamation:

:small_red_triangle:به عبارت خیلی ساده، چنانچه در پلان یکی از ۵ مورد نامنظمی در پلان که شامل نامنظمی هندسی، نامنظمی پیچشی، نامنظمی در دیافراگم، نامنظمی خارج از صفحه و نامنظمی سیستم های غیر موازی وجود داشته باشد استفاده از دیافراگم صلب مجاز نمی باشد.

:small_red_triangle:در پلان های معماری الاماشاالله ما به ندرت میبینم که یک پلان منظم داشته باشیم! بنابراین طبق همین ۲۸۰۰ (و نه آیین نامه های دیگه) همه دیافراگم ها نمیتونن صلب باشند. وقتی نامنظمی داریم دیافراگم باید نیمه صلب مدل شود. حتی اگر نامنظمی در پلان نداشته باشیم چه اشکالی دارد دیافراگم را نمیه صلب بگیریم و از مدل ریاضی دقیق در نرم افزار استفاده کنیم؟

:small_red_triangle:وقتی نرم افزارهای طراحی با تحلیل اجزای محدود می توانند به خوبی و با دقت بسیار زیاد دیافراگم ها را به صورت نیمه صلب تحلیل کنند چرا همچنان اصرار به استفاده از دیافراگم صلب داریم؟ چرا از مدل واقعی سازه استفاده نشود؟ ابزار که در دسترس مهندسین نیز مهیاست!

:bell: نکته خیلی مهم: برای کنترل نامنظمی پیچشی در پلان اگر دیافراگم را نیمه صلب مدل کردید، حتما در فایل جدیدی آن را به صورت صلب (Rigid) تعریف و سپس این کنترل را انجام دهید. همین یک مورد را فقط باید اضافه انجام دهید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: