راهنمای تهیه ی نقشه های پل و ابنیه فنی راهسازی

راهنمای تهیه ی نقشه های پل و ابنیه فنی راهسازی

راهنمای تهیه مشخصات فنی، جزئیات و نقشه ها در پل و سازههای راه

تالیف : پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

 

 
  •  راهنمای_تهیه_مشخصات_فنی_جزئیات[Etabs-SAP.ir].pdf
  •  ۸٫۷۸ مگابایت
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: