رسم تیر منحنی – دیوار منحنی

رسم تیر منحنی – دیوار منحنی

در ETABS 2016 گزینه‌هایی جهت مدلسازی قاب و دیوارهای منحنی شکل وجود دارد. در محیط ترسیم می‌توان به شکل‌های زیر این کار را انجام داد:

1

ترسیم بصورت Straight Line: در این حالت ترسیم بصورت معمولی و مستقیم صورت می‌گیرد.

ترسیم بصورت Arc-3 Points: از این گزینه برای ترسیم دیوار و قاب می‌توان استفاده نمود. برای استفاده از آن گام‌های زیر طی شود:

 1.  یک نقطه برای شروع انتخاب شود.
 2.  دومین نقطه به عنوان نقطه انتهایی انتخاب شود.
 3. مقدار شعاع انحنا انتخاب شود.

2

3

4

ترسیم بصورت Arc-Center & 2 Points: در این حالت ترسیم برای قاب‌ها و دیوار امکان پذیر است.

 1. یک نقطه برای شروع انتخاب شود.
 2.  مرکز کمان انتخاب شود.
 3. نقطه انتهایی کمان انتخاب شود.

4

5

6

8

10

ترسیم بصورت Bezier: در این حالت ترسیم تنها برای قاب امکان پذیر است.

 1. یک نقطه برای شروع انتخاب شود.
 2.  نقطه انتهایی انتخاب شود.
 3.  نقاط مابینی دو نقطه ابتدا و انتها را انتخاب کنید.

11ترسیم بصورت Spline: در این حالت ترسیم تنها برای قاب امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر در مورد این خط به لینک زیر مراجعه کنید:

https://en.wikipedia.org/wiki/B-spline

 1. برای شروع یک نقطه را انتخاب کنید.
 2. آخرین نقطه انتخاب شود.
 3.  نقاط مابینی را انتخاب کنید.

منبع: کانال دکترعلیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: