سازه های بلند با نامنظمی پیچشی

سازه های بلند با نامنظمی پیچشی

طبق بند ۱-۷-۳ استاندارد ۲۸۰۰، در صورتی که سازه دارای نامنظمی شدید پیچشی یا خیلی نرم باشد، در در مناطق با خطر نسبی متوسط و بالاتر تنها بر روی زمین نوع ۴ و مجاز نیست. طبق بند ۳-۲-۲ سازه اگر بیش از ۵۰ متر باشد و همچنین نامنظم زیاد یا شدید پیچشی نیز باشد، بایستی برای تحلیل از تحلیل دینامیکی استفاده شود و محدودیتی نیز برای ارتفاع برای آن در نظر گرفته نشده است. برای محدودیت‌های ارتفاعی باید ملاحظات جدول ۳-۴ استاندارد ۲۸۰۰ را در نظر داشته باشید که ربطی به منظمی یا نامنظمی آنها ندارد. مثلا برای قاب خمشی بتنی متوسط حداکثر ارتفاع مجاز ۳۵ متر است. آیین‌نامه ASCE7 نیز در اجرای سازه‌های با نامنظمی شدید پیچشی را در طبقه بندی‌های لرزه‌ای E به بالا محدود می‌کند:

Structures assigned to Seismic Design Category E or F having horizontal irregularity Type 1b of Table 12.3-1 or vertical irregularities Type 1b, 5a, or 5b of Table 12.3-2 shall not be permitted.

همچنین ASCE7-10 قید می‌کند در مدلسازی این سازه‌های دارای نامنظمی پیچشی، حتما از مدل‌های سه بعدی استفاده شود:

Structures that have horizontal structural irregularity Type 1a, 1b, 4, or 5 of Table 12.3-1 shall be analyzed using a 3-D representation.

 

منبع:@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: