ضرایب ترک خوردگی بتن Etabs

طبق بند ۹-۱۳-۸-۴ مبحث نهم و در تحلیل سازه باید سختی خمشی و پیچشی اعضای ترک خورده بنحو مناسب محاسبه و منظور گردد . در غیاب محاسبات دقیق برای منظور کردن اثر ترک خوردگی می توان : 
* در قابهای مهار نشده سختی تیرها و ستونها را به ترتیب ۰٫۳۵ و ۰٫۷ سختی مقطع ترک نخورده آنها منظور نمود .
* در قابهای مهار شده سختی تیرها و ستونها را به ترتیب معادل ۰٫۵ و ۱ برابر سختی مقطع ترک نخورده آنها منظور نمود.

– لازم به تذکر است که:
۱ ) این مقادیر برای پیچش نیز در نرم افزار لحاظ شود.
۲) این مقادیر در نرم افزار به دو طریق قابل اختصاص و مشاهده است:
بعد از انتخاب مقاطع، از مسیر Assign menu > Frame > Property Modifiers (در ETABS2015) بصورت زیر اقدام کنید.
Moment of inertia about 2 axis ……..  ۰٫۳۵
Moment of inertia about 3 axis ……..  ۰٫۳۵
Torsion constant …………… ……..  ۰٫۳۵
یا اینکه از مسیر Define menu > Section Properties > Frame Sections، مقطع مورد نظر را انتخاب و بر روی گزینه Modify/Show کلیک نمایید. حال در پنجره ظاهر شده گزینه Modify/Show Modifiers را انتخاب نمایید حال در پنجره Property/Stiffness Modification Factors میتوانید ضرایب فوق را وارد کنید.

 

منبع:@AlirezaeiChannel

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: