ضریب رفتار R دیوار برشی فولادی

ضریب رفتار R دیوار برشی فولادی برای مدلسازی در Etabs به صورت زیر در نظر گرفته می شود

مدلسازی دیوار برشی فولادی به روش نواری را قبلا در سایت قرار داده شده

ایتبس Etabs دیوار برشی فولادی۷

ایتبس Etabs دیوار برشی فولادی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: