ضوابط اتصالات خورجینی

استفاده از تیرهای با اتصالات خورجینی با رعایت ضوابط نشریه_۳۲۴ به صورت مفصلی در قابهای ساده و به صورت گیردار در قابهای خمشی بلامانع است. عمده مشکلات مربوط به این سیستم در زلزله های قبلی ( خصوصاً زلزله منجیل ) ناشی از جزییات نامناسب برای اتصال جهت انتقال نیروی افقی و  لنگر خمشی ناشی از بارهای جانبی به ستون در شرایط عدم وجود سیستم مقاوم جانبی ( به طور خاص مهاربند ) در سازه بوده است. در صورت استفاده از این سیستم در سازه در درجه اول بهتر است که آن را به صورت یک قاب ساده در نظر گرفته و از مهاربند یا دیوار برشی جهت مقاومت در برابر بارهای جانبی استفاده شود. در صورتی که بخواهیم آن را به صورت سیستم قاب_خمشی در نظر بگیریم باید جزییات اتصال را بر اساس ضوابط فصل سوم نشریه ۳۲۴ در نظر بگیریم. در هر صورت باید دقت کنیم که مسیر و جزییات مناسب جهت انتقال نیروی جانبی به سیستم مقاوم جانبی پیش بینی گردد. اتصالات معمول برای تیرهای خورجینی عمدتاً تنها قادر به انتقال بارهای قائم هستند و در برای بارهای جانبی  و انتقال نیروهای افقی مقاومت لازم را ندارند. با رعایت جزییات ارایه شده در نشریه ۳۲۴ میتوان این ضعف را جبران نمود.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: