اتمام طراحی مقاومسازی ساختمان اداره امور مالیاتی

View this post on Instagram

. اتمام طراحی#مقاوم_سازی #ساختمان اداره مالیات و دارایی فردیس کرج به روش NSM و FRP #frp #civilengineer #civil_engineer #civilengineering #sap2000 #etabs #مهندسی_عمران #مهندس_عمران #عمران #سازه_بتنی #سازه #مقاوم_سازی_سازه #بتن #ایتبس #بهسازی #retrofit #construction

A post shared by AutoCAD_Etabs_Sap (@alireza_khooyeh) on

 

این سازه ابتدا برای کاربری مسکونی طراحی و اجرا شده بود و به شکل نیمه کاره رها گردیده بود که به دلیل تغییر کاربری نیاز به طرح مقاوم سازی بود.

سازه با روش FRP و NSM تقویت گردید.

 

طراح: مهندس علیرضا خویه

 

View this post on Instagram

. اتمام طراحی#مقاوم_سازی #ساختمان اداره مالیات و دارایی فردیس کرج به روش NSM و FRP این ساختمان در سال ۹۵ برای کاربری مسکونی طرح و اجرای شده بود (نیمه کاره باقی مانده بود) و به جهت تغییر کاربری نیاز به #مقاومسازی داشت. #frp #civilengineer #civil_engineer #civilengineering #sap2000 #etabs #مهندسی_عمران #مهندس_عمران #عمران #سازه_بتنی #سازه #مقاوم_سازی_سازه #بتن #ایتبس #بهسازی #retrofit #construction

A post shared by AutoCAD_Etabs_Sap (@alireza_khooyeh) on

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: