طراحی وصله جوشی ستون

 

طراحی وصله جوشی ستون به روش LRFD

در اجرای سازه های فولادی مواردی رخ می دهد که لازم است تیر ها و یا ستون ها را به یکدیگر وصله کنیم. هر چند اجرای وصله در اعضای سازه های فولادی مستلزم صرف هزینه است. لیکن انجام آن در بعضی مواقع اجتناب ناپذیر است. 

 

 

 

از این لینک می توانید نمونه کامل طراحی وصله جوشی ستون را دریافت کنید.

 

 

از این لینک می توانید نمونه کامل طراحی وصله جوشی ستون را دریافت کنید.

 


طراحی سازه های فولادی به روش LRFD

بر گرفته شده از strain.blog.ir

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: