علت هم پایه کردن برش های دینامیکی

علت هم پایه کردن برش های دینامیکی

 

علت هم پایه کردن برش های دینامیکی این هست که نیروی زلزله ایجاد شده در طبقات که مبنای طراحی قرار میگیرد ، مجموعا برشی به اندازه برش پایه دینامیکی ایجاد میکنه ، و علت موضوع تامین حداقل سطح زلزله طرح هست به گونه ای که ما امیدوار باشیم طراحی در این سطح قادر به حفظ سطح عملکرد باشد و انتظارات قانون گذار رو هم تامین کند . حالا بر مبنای ضریب مقیاس پایه به برش پایه ای میرسیم که حاصل پاسخ هایی است که از مود های ارتعاشی گرفتیم و در این محاسبه هر یک از مودها بر مبنای پریود مستقل خود ضریب بازتابی را ایجاد میکنند که ممکن است از نظر آیین نامه حاشیه ایمنی مناسبی نداشه باشه ، یعنی وجود سختی های کاذب و لحاظ کردن ضریب اطمینان اقتضا میکند که ضریب بازتاب طرح از مقداری کمتر در نظر گرفته نشود و این مقدار نظیر با زمان تناوب حاصله از رابطه های تجربی و یا در نهایت ۱٫۲۵ مقدار مذکور هست ، این مقدار برش پایه را کنترل میکند و در نتیجه این کار همان برش پایه مربوط به تحلیل های استاتیکی است .

و حالا آین نامه الزام دارد که با اعمال ضریب هم پایه کردن برش های پایه ، نیروی زلزله طبقات بعضا افزایش داده بشود و به گونه ای که مجموع آنها برابر برش پایه استاتیکی شود
تا با این کار حاشیه های ایمنی طرح مدنظر قرار گرفته شود.

حالا این سوال ممکن است مطرح شود که  :
که با توحه به یکسان بودن برش های پایه در تحلیل استاتیکی و دینامیکی علت تحلیل دینامیکی چی چیزی می تواند باشد

پاسخ این است که در تحلیل استاتیکی برش پایه بین طبقات صرفا بر مبنای یه رابطه تجربی صورت میگیرد  که عدم قطعیت فراوانی دارد و حالا اگر اثر مودهای بالا تر حایز اهمیت باشد و بالاخص زمانی که مود پیچشی در سازه تاثیر قابل ملاحظه داشته باشه خطای رابطه تحربی بسیار زیاد می شود و بعضا غیر مستند هم هست و این در حالی می باشد که در تحلیل های دینامیکی تعیین نیروی هر طبقه متاثر از رفتار های مود های سازه مذکور بوده که خود، تابع مشخصات جرمی و سختی آن سازه هست .
به طور حلاصه تر می توان گفت پریود های تحلیل دینامیکی بسیار بالاست و این دوره های تناوب باعث میشود که برش پایه طبقات کم شود و آین نامه برای این موضوع و عنوان کردن این که این نیرو ها به خاطر مسایل سختی و …..  مستند نیست و باید در ضریب هم.پایه ضرب شود

 

برش پایه ناشی از تحلیل طیفی , ممکن است کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل باشد ، بخاطر اینکه

۱) پریود اصلی نوسان محاسبه شده ممکن است بزرگتر از پریودی باشد که در محاسبه V استاتیکی معادل استفاده شده است.

۲) پاسخ بدست آمده (پریود) تنها از یک مد مشخص نیست (تنها از یک مد مشخص شده بدست نیامده است)

۳) برش پایه تحلیل استاتیکی معادل با فرض صد درصد جرم مودی مود اول تحلیل دینامیکی بدست آمده است. که همیشه دست بالا است.

 

منبع: کانال مهندس مجتبی شیری

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: