فایل دکل خود ایستا ۳۰ متری

فایل دکل خود ایستا ۳۰ متری

دانلود فایل SAP2000 دکل خود ایستا به ارتفاع ۳۰ متر و طراحی شده توسط آیین نامه TIA-222 و بارگذاری باد مطابق با مبحث ششم

 


هزینه فایل: ۵۵۰هزار تومان

جهت خریداری فایل به شماره تماس ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰ در واتساپ پیام دهید.

 

دکل خود ایستا به ارتفاع ۳۰ متری

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: