فایل سپ ۲۰۰۰ پل طبیعت

فایل سپ ۲۰۰۰ پل طبیعت

دانلود فایل SAP2000 مربوط به پل طبیعت

پل طبیعت یکی از خاص ترین پل های دنیال می باشد که موفق کسب جوایز بین المللی بسیار شده است. پیچیدگی های این پل بسیار زیاد می باشد و مدلسازی آن در نرم افزارهای طراحی بسیار مشکل می باشد. در فایل مربوطه فقط هندسه پل صحیح بوده و مقاطع باید به اعضا اختصاص داده شود، بارگذاری و تنظیمات طراحی نیز به درستی اعمال گردد. لذا این فایل برای دانشجویان و مهندسین عمران بسیار مفید و جالب خواهد بود

هزینه این فایل ۸۵۰ هزار تومان می باشد و جهت تهیه این فایل ارزشمند می توانید به شماره ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰ در واتساپ یا تلگرام پیام دهید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: