فایل مدلسازی مسجد در SAP2000

فایل مدلسازی شده مسجد در SAP2000

این فایل در محیط سپ ۲۰۰۰ مدل سازی شده است و تمامی بارگذاری ها و ترکیبات بار و تنظیمات آیین نامه ای اعمال گردیده است.

 


هزینه فایل: ۴۰۰ هزار تومان

جهت خریداری فایل به شماره تماس ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰ در واتساپ پیام دهید.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: