فایل های تصفیه خانه – SAP2000 و DWG

فایل های تصفیه خانه – SAP2000 و DWG

نقشه های اتوکد یک تصفیه خانه با فرمت DWG و قابل ویرایش

و فایل سپ SAP2000 قابل ویرایش

شامل تمامی قسمت هایی که یک تصفیه خانه دارد به تفکیک بخش های مختلف در دسته بندی منظم (تانک یا حوضچه ته نشینی – استخرهوادهی – استخر ته نشینی – استخر کلر زنی و… )

هزینه فایل :  ۲ میلیون و پانصد هزار تومان

جهت خریداری فایل به شماره تماس ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰ در واتساپ پیام دهید.

فایل های تصفیه خانه - SAP2000 و DWG

فایل های تصفیه خانه - SAP2000 و DWG

فایل های تصفیه خانه - SAP2000 و DWG

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: