فشردگی مقاطع قوطی (Box) در Etabs

فشردگی مقاطع قوطی (Box) در Etabs

در صورتی که در برنامه ETABS از آیین‌نامه AISC360-10 استفاده نموده باشید، برنامه کنترل فشردگی لرزه‌ای را طبق جدول ۱۰-۳-۴-۱ برای مقاطع باکس انجام می‌دهد و البته بایستی به چند نکته توجه داشت:

۱- اگر مقطع باکس را از نوع General یا SD تعریف نموده باشید، برنامه قادر به کنترل فشردگی نیست.

۲- کنترل فشردگی لرزه‌ای برای ترکیب باری که شامل بار زلزله باشد، انجام می‌شود. یعنی مثلا اگر در پروژه نیروی زلزله تعریف نکرده باشید، برای آن کنترل لرزه‌ای صورت نمی‌گیرد.

۳- برنامه برای تعیین λhd ستون‌های باکس در قاب خمشی ویژه از رابطه ۰٫۶(E/Fy)^0.5 استفاده می‌کند.این مورد در تبصره ۲ از جدول ۱۰-۳-۴-۱ مبحث دهم نیز ذکر شده است.

۴- برنامه مقاطع باکس را HSS تشخیص داده و در صورتی که در تنظیمات طراحی از مسیر Design menu > Steel Frame Design > View/Revise Preferences گزینه Reduce HSS Thickness? را در حالت No قرار نداده باشید، برنامه ضخامت مقاطع باکس را در عدد ۰٫۹۳ ضرب نموده و کنترل فشردگی محافظه کارانه خواهد شد. پس بنابراین در این مسیر گزینه را به No تبدیل نمایید.

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: