قاب خمشی مرکب (RCS)

قاب خمشی مرکب (RCS)

در سازه های با قاب خمشی مرکب (RCS) از ستونهای بتن مسلح و تیرهای فولادی استفاده می شود. استفاده از مقاومت فشاری مناسب بتن و مقاومت خمشی تیر فولادی موجب شده تا این سازه ها وزن کمتری نسبت به سازه های بتنی داشته باشد و دستیابی به معیار ستون قوی- تیر ضعیف به خصوص در دهانه های طویل در آنها راحت تر انجام می شود. مهمترین بخش در این سازه ها اتصال تیر فولادی به ستون بتن مسلح است. این اتصالات به دو دسته کلی اتصال با تیر عبوری و اتصال با ستون عبوری از ناحیه اتصال تقسیم بندی میشوند. عمده‌ترین مرجع در این زمینه یکی از پیش‌استانداردهای ASCE در این زمینه می‌باشد که در سال ۱۹۹۴ منتشر شده است. نسخه بروزتر این پیش‌استاندارد در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است.
In 1994, the ASCE Task Committee on Design Criteria for Composite Structures in Steel and Concrete issued guidelines for the Design of Joints between Steel Beams and Reinforced Concrete Columns in 1994 (ASCE 1994)
در لینک زیر می‌توانید به گزارشی از دانشگاه Stanford دسترسی داشته باشید که در آن بطور خلاصه و مفید در سه بخش ضوابط این سیستم نشان داده شده است. همچنین در پیوست دوم آن روش و نکات مدلسازی خطی این سیستم در برنامه SAP2000 نشان داده شده است.

https://stacks.stanford.edu/file/druid:mg641vv9076/TR189

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: