لحاظ کردن P-delta در SAP2000

لحاظ کردن P-delta در SAP2000

در نرم افزار SAP2000 بر خلاف نرم افزار ETABS برای تعریف حالت پی دلتا باید حتما از مسیر Define> Load Cases اقدام شود و در این پنجره باید یک حالت بار غیر خطی از نوع P-Delta تعریف شود.

در این بخش باید همان ترکیب باری که در معمولاً در نرم افزار ETABS معرفی میکنیم همانند شکل (۱) به SAP نیز معرفی کنید. تنظیمات این پنجره همانند شکل (۱) می باشد.

اما معرفی این حالت بار کافی نیست. در ادامه باید سایر حالات بار را در Load Case ویرایش کنید و در آنها گزینه stiffness at end of nonlinear case را انتخاب کرده و حالت بار پی دلتا را برای آن انتخاب کنید. در شکل (۲) یک نمونه از این کار را برای حالت بار مرده مشاهده خواهید کرد.

توجه کنید که در نرم افزارهای ایتبس ویرایش جدید (۲۰۱۳ به بالا) این روش نیز در اختیار کاربر قرار داده شده است که معمولاً از آن استفاده نخواهیم کرد.

 

منبع: @costbook

 

 

نحوه ی لحاظ کردن اثر P-Delta

ترکیب بارهای اثر پی دلتا P-Deltaدر Etabs

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: