مدلسازی دکل ها مخابراتی برج های رادیویی

مدلسازی دکل ها مخابراتی برج های رادیویی

مدلسازی دکل ها مخابراتی برج های رادیویی در برنامه ی SAP2000

اعمال نیروهای زلزله و باد – تحلیل کمانشی اعضای خرپا

َُسپ نیروی باد دکل برج مخابراتی خرپا SAP2000

َُسپ ایتبس ETABS نیروی باد دکل برج مخابراتی خرپا SAP2000

۴۶۸×۶۰ content ad

درباره نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | مهندس محاسب و طراح | مدرس دوره های تخصصی Etabs و SAP2000 | شماره تماس مستقیم : 09382904800 |

مطالب مرتبط: