مدلسازی پی و فونداسیون در SAP2000

مدلسازی پی و فونداسیون در SAP2000

 

مدلسازی پی و فونداسیون در SAP2000 با استفاده از فنرهای سطحی فشاری

با استفاده از مسیر Assign menu > Frame > Line Springs می‌توانید به المان‌های خطی یک فنر خطی اختصاص دهید. برای المان‌های سطحی نیز می‌توان از مسیر Assign menu > Area > Area Springs این کار را انجام دهید. حال فرض کنید می‌خواهیم به یک المان قابی فنری را اختصاص دهیم:

برنامه بطور خودکار به المان‌های اختصاص داده شده، در جهت هر یک از محورهای محلی دلخواه کاربر، فنر اختصاص می‌دهد. فنرها را می‌توان بصورت خیلی ساده صرفا کششی یا صرفا فشاری یا در هر دو حالت در نظر گرفت. در بخش Spring Type نوع رفتار فنر را مشخص نمایید. در صورتی که در بخش Simple رفتار را مشخص نمایید برنامه بطور خودکار و سریع رفتارهای پیش فرض را در اختیار کاربر قرار خواهد داد. در بخش Spring Stiffness per Unit Length مقدار سختی بر واحد طول المان خطی را مشخص نمایید. در صورتی که گزینه Tension and Compression فعال شده باشد، فنر اختصاص داده شده هم در حالت کششی و هم در حالت فشاری کار خواهد کرد. در صورتی که گزینه Tension Only انتخاب شده باشد، فنر صرفا کششی و در صورتی که Compression Only انتخاب شده باشد، فنر رفتاری صرفا فشاری خواهد داشت. توجه داشته باشید که کار در اینجا تمام نیست و برای اینکه فنر اختصاص داده شده رفتاری صرفا کششی یا فشاری داشته باشد، بایستی نوع تحلیل استفاده شده را نیز غیرخطی در نظر گرفته باشید.

منبع: @AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: